SASJA SIMONE KROGH

Kommunikation, grafisk design, undervisning og forskning

Om Sasja Simone Krogh

Jeg er uddannet cand.mag. i international virksomhedskommunikation og autodidakt grafiker.

Jeg har gennem min uddannelse specialiseret mig i ekstrem kommunikation og ekstreme fællesskaber. Gennem et bachelorprojekt, et eliteprojekt og mit speciale, har jeg leveret indsigter i nogle af vores samfunds mest isolerede grupper. Indsigter der for udefrakommende normalt ikke er tilgængelige. Mit akademiske arbejde er blevet til i et forsøg på at etablere et videnskabeligt fundament for forebyggelse af konflikter mellem disse grupper og det øvrige samfund. Jeg søger i øjeblikket midler til en ph.d.-afhandling, så jeg kan fortsætte mit arbejde med at undersøge Danmarks ekstreme miljøer.

Jeg arbejder desuden som undervisningsassistent på Syddansk Universitet, hvor jeg underviser de studerende i  Adobe Photoshop og InDesign til bl.a. billedbehandling, billedmanipulation og opsætning af grafiske materialer.

Specialet

I mit speciale ”Ekstrem kommunikation – om myter, memes og magt” fra sommeren 2020 forenede jeg to af mine store faglige interesser, visuel kommunikation og udforskning af ekstreme fællesskaber. Specialet består bl.a. af nærgående analyser af ekstreme fællesskabers visuelle kommunikation på internettet, og det blev vurderet som et speciale på et usædvanligt højt fagligt niveau. Specialet er i øjeblikket planlagt til at blive udgivet som en artikel i Det Ny Merino ved Syddansk Universitet.

Eliteprojektet

I efteråret/vinteren 2019 gennemførte jeg et særskilt og halvårs forskningsmodul på min uddannelse, der resulterede i forskningsprojektet ”Diskurser i ekstreme fællesskaber – om kasteskyts, knæskader og kødproduktion”. I projektet opstillede jeg en ny definition af ekstreme fællesskaber og brugte den som ansats til at analysere og vurdere tre cases, hvori ekstremisme optrådte i forskellige formater. Projektets resultat blev en række parametre/en model over ekstreme fællesskabers mest genkendelige træk. Projektet blev i marts 2020 omskrevet til en artikel og bragt i Det Ny Merino – læs mere om det her.“Specialet, hvori hun forenede to af sine store faglige interesser, visuel kommunikation og udforskning af ekstreme fællesskaber, ved at analysere eks- treme fællesskabers visuelle kommunikation, var ikke bare et 12-tals speciale, men blev både af mig og den eksterne censor vurderet som værende et speci- ale på et helt usædvanligt højt fagligt niveau og demonstrerende en kandidat med et stort forskningstalent.”

– Flemming Smedegård, Studieleder og lektor ved Syddansk Universitet.


Artikler om mig

Modtager af IVK og Kommunikation & Sprogs Kandidatpris
2020 – Artikel i
Studenterbrød

Artikel om projekt mønsterbryder ved studiestart i 2016 – Artikel i Fyens Stiftstidende